Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Tunnetaitosi.fi-palvelu on suunnattu lasta odottaville ja pienten lasten vanhemmille. Palvelu sisältää tutkimukseen perustuvia harjoituksia ja tietoa tunnetaitoihin, vanhemmuuteen, jaksamiseen ja ihmissuhteisiin liittyen. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus Tunnetaitosi.fi-palvelun käyttäjän ja palveluntuottajan (Headsted Oy) välillä. Palvelun käyttäminen tarkoittaa näiden ehtojen hyväksymistä.

Yleiset käyttöehdot

Palveluun sisältyvän ohjelman harjoitusten ja tehtävien suorittaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään sähköpostiosoitetta, salasanaa ja aktivointikoodia. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.

Tunnetaitosi.fi-palvelu on loppukäyttäjälle ilmainen, mutta käyttäjä on vastuussa omista tiedonsiirtomaksuistaan (Internet-yhteydestä ja mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset).

Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muokata palvelua tai lakkauttaa se mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina muutoksista.

Tekijänoikeudet

Tunnetaitosi.fi-sivuston tietojen ja aineistojen tekijänoikeudet ovat Headsted Oy:llä, ellei toisin mainita. Sivuston sisältöjen kaupalliseen käyttöön tarvitaan Headsted Oy:ltä etukäteen saatu lupa. Kysymykset ja yhteydenotot aineistojen käytön suhteen voi lähettää osoitteeseen info@tunnetaitosi.fi.

Tunnetaitosi.fi-sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivustoihin ja kolmansien osapuolien tuottamiin materiaaleihin. Headsted Oy ei ole vastuussa mistään näiden sivustojen tai aineistojen sisällöstä, jollei toisin mainita.

Vastuunrajoitus

Tunnetaitosi.fi-palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on". Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä.

Palvelun sisältämät harjoitukset perustuvat tutkittuihin menetelmiin, joiden tiedetään yleisesti parantavan hyvinvointia, mutta palveluntuottaja ei anna takuita niiden toimivuudesta kaikille. Mikäli tunnet, että sinulla on vakavia haasteita hyvinvoinnissasi eikä sinulla ole vielä hoito- tai tukisuhdetta, sinun kannattaa hakeutua ammattiavun piiriin. Palvelua ei ole tarkoitettu kliinisten mielenterveyshäiriöiden hoitoon eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia ja hoitoa. Ammattilaiset voivat käyttää palvelua hoidon tukena tai lisänä.

Tietosuoja

Palvelun tietosuojaseloste kuvaa, kuinka palvelun kautta saatuja henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Tietosuojaseloste on henkilötietolain mukainen (523/1999, 10 ja 24$).

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Käyttämällä tätä sivustoa ja palvelua sekä hyväksymällä tässä esitetyt käyttöehdot oletamme sinun hyväksyvän myös evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään ja sen toiminnallisuutta ja sisältöä muokataan ja parannetaan ajoittain. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse. Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla ylläpitoon yhteyttä ja lopettaa palvelun käytön, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • Headsted Oy (jäljempänä "Headsted")
 • Y-tunnus: 2619055-1
 • Osoite: c/o Vesakonkatu 1 E 15, 33820 Tampere
 • Sähköposti: tiimi (at) headsted.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilörekisterin nimi

Tunnetaitosi.fi-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, viestintään, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä Headstedin palveluiden tarjoamiseen ja parantamiseen. Rekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on Tunnetaitosi.fi-palvelun tarjoaminen sen käyttäjille. Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa käyttäjän itsenäisen harjoittelun ja kehittymisen seuranta sekä auttaa tätä jäsentämään omia pohdintojaan kirjallisessa muodossa niin, että niihin voi palata myöhemmin.

Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman käyttäjän suostumusta eikä henkilötietoja luovuteta Headstedin ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun käytöstä kertyvää tietoa käytetään Headstedin tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyen henkisen hyvinvoinnin verkko-ohjelmien käyttötapoihin, käyttöön sitoutumiseen ja käytön vaikutuksiin. Tässä käyttötarkoituksessa tietoa käsitellään sellaisessa muodossa, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin tallennetaan rekisteröidyn eli Tunnetaitosi.fi-palvelun käyttäjän:

 • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
 • yksilöllinen käyttäjätunnus
 • Tunne taitosi vanhempana -ohjelman suorittamiseen liittyvät tiedot (ohjelman sisäisiin kyselyihin ja kirjoitustehtäviin annetut itsearviot ja vastaukset)
 • taustatiedot (kuten ikä, sukupuoli, raskausvaihe)
 • lupa muistutusten lähettämiseen
 • tiedot palvelun käyttämisestä (Internet-palvelimen tekniset lokit)
 • tutkimustunnus (mikäli käyttäjä on mukana tutkimuksessa)

Tiedot tallennetaan siinä laajuudessa, jossa ne saadaan rekisteröidyltä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjän itsensä Tunnetaitosi.fi-palvelussa syöttämistä tiedoista sekä palvelun ja palvelimen tallentamista lokeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan pakottavan lainsäädännön perusteella tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Anonymisoidussa muodossa tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön Headstedin ulkopuolisille tutkimustahoille, ja tiedoista voidaan tehdä koosteita Headstedin asiakasorganisaatioille sellaisessa muodossa, ettei koosteista ole mahdollista tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tunnetaitosi.fi-palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle, joka sijaitsee suomalaisen konesaliyrityksen ylläpitämässä palvelinsalissa Suomessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tunnetaitosi.fi-palvelun tietokantaan tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Koko Headstedin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Palveluun liittyen ei säilytetä manuaalista aineistoa. ATK:lla oleviin tietoihin pääsy edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta, salasanaa ja rajattuja käyttöoikeuksia. Tietokantaan pääsy palvelimella on asianmukaisesti suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja eri salasanalla kuin palvelimen hallinnointiin käytettävä salasana. Tiedonsiirtovaiheessa tietoliikenneyhteys on aina salattu (SSL).

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen info (at) tunnetaitosi.fi. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on maksutonta rekisteröidylle.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen info (at) tunnetaitosi.fi.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa kirjallisesti osoitteeseen info (at) tunnetaitosi.fi.